Nová Říše - knihovna ver. 2023-04-21

Tažení levým tlačítko myši - rotace
Tažení stisknutým kolečkem myši - posun
Rotace kolečka myši - zoom


Na základě pořízené podrobné fotografické dokumentace, z ní vytvořeného fotogrammetrické reprezentace objektu knihovny a řady provedených měření "on-site" postupně vzniká interaktivní 3D model místnosti novoříšské knihovny včetně mobiliáře.

Model by měl postupně umožnit detailní zkoumání knihovního nábytku a struktury jeho jednotlivých prvků on-line a též provázat některé významné knižní tituly v knihovně přítomné s existující databází.